เมอิเท็ตสึนาโกย่า → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

ออกเดินทางเวลา
13:12 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  14:01 - 19:05
  5h 4min JPY 59,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:36
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:05
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  18:10
  18:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:20
  18:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:40
  18:44
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  18:50
  19:01
  กระเช้าลอยฟ้ามาเอะ(ฮาโกดาเตะ)
  ロープウェイ前(函館市)
  ป้ายรถบัส
  19:01
  19:05
 2. 2
  14:01 - 19:05
  5h 4min JPY 59,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:36
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:05
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  18:10
  18:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:20
  18:37
  โอโมริโจ(ฮอกไกโด)
  大森町(北海道)
  ป้ายรถบัส
  18:37
  18:43
  มัตสึคาเซะโจ
  松風町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  18:53
  จูจิไก
  十字街
  สถานี
  18:53
  19:05
 3. 3
  13:45 - 19:05
  5h 20min JPY 59,580 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  14:33
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:55
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:05
  สนามบินฮาโกดาเตะ
  函館空港
  สนามบิน
  18:10
  18:14
  สนามบินฮาโกดาเตะ(รถบัส)
  函館空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:20
  18:40
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:40
  18:44
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  18:50
  19:01
  กระเช้าลอยฟ้ามาเอะ(ฮาโกดาเตะ)
  ロープウェイ前(函館市)
  ป้ายรถบัส
  19:01
  19:05
 4. 4
  13:15 - 20:45
  7h 30min JPY 19,900 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  13:19
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  13:28
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:36
  15:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  19:47
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:03
  20:20
  ฮาโกดาเตะ
  函館
  สถานี
  中央口
  20:20
  20:25
  函館駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  20:30
  20:41
  กระเช้าลอยฟ้ามาเอะ(ฮาโกดาเตะ)
  ロープウェイ前(函館市)
  ป้ายรถบัส
  20:41
  20:45
 5. 5
  13:12 - 06:09
  16h 57min JPY 377,730
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  13:12
  06:09
zoom bar parts