เมอิเท็ตสึนาโกย่า → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
17:16 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  18:46 - 00:11
  5h 25min JPY 19,440 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  18:46
  18:54
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  18:59
  20:36
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:56
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  23:56
  00:11
 2. 2
  18:10 - 00:11
  6h 1min JPY 15,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  18:10
  18:18
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  18:23
  20:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:16
  21:47
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:26
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:46
  23:56
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  23:56
  00:11
 3. 3
  17:47 - 00:11
  6h 24min JPY 19,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  18:37
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  20:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:56
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  23:56
  00:11
 4. 4
  17:33 - 00:11
  6h 38min JPY 19,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  18:26
  โทโยฮาชิ
  豊橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:51
  20:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  23:26
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:40
  23:56
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  23:56
  00:11
 5. 5
  17:16 - 01:34
  8h 18min JPY 236,550
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  17:16
  01:34
zoom bar parts