เมอิเท็ตสึนาโกย่า → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
11:57 06/21, 2021
cancel
 1. 1
  12:36 - 18:27
  5h 51min JPY 16,530 IC JPY 16,524 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  12:36
  12:44
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  15:45
  15:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:51
  16:11
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 2. 2
  12:18 - 18:27
  6h 9min JPY 15,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  12:18
  12:26
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  12:31
  14:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:24
  15:14
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:28
  15:38
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  16:17
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  16:17
  16:19
  นูมาตะสถานี(กุนมะ)
  沼田駅(群馬県)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  16:35
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:27
 3. 3
  12:26 - 18:45
  6h 19min JPY 16,920 IC JPY 16,914 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:26
  12:30
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  15:45
  15:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  15:51
  16:11
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  16:36
  17:05
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:05
  17:09
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  17:23
  17:27
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  17:27
  18:45
 4. 4
  12:26 - 20:12
  7h 46min JPY 13,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:26
  12:30
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:37
  12:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  14:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  16:41
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  18:03
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  18:03
  18:05
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  18:54
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  18:54
  20:12
 5. 5
  11:57 - 17:06
  5h 9min JPY 136,430
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  11:57
  17:06
zoom bar parts