Meitetsu-Nagoya → Tatsumi no Mori Seaside Park

ออกเดินทางเวลา
22:21 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  00:06 - 05:54
  5h 48min JPY 10,170 IC JPY 10,168 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  00:06
  00:15
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  00:15
  05:18
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  05:18
  05:27
  กินซ่า 1 โจเมะ
  銀座一丁目
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  05:39
  ทัตสึมิ
  辰巳
  สถานี
  2番口
  05:39
  05:54
 2. 2
  23:22 - 05:54
  6h 32min JPY 9,670 IC JPY 9,668 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  北改札口
  23:22
  23:30
  นาโกย่าสถานี(ลิลลี่โนะฟุนซูอิมาเอะ)
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  23:30
  05:18
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  05:18
  05:27
  กินซ่า 1 โจเมะ
  銀座一丁目
  สถานี
  6番口
  timetable ตารางเวลา
  05:31
  05:39
  ทัตสึมิ
  辰巳
  สถานี
  2番口
  05:39
  05:54
 3. 3
  06:28 - 08:57
  2h 29min JPY 10,930 IC JPY 10,927 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:28
  06:36
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  08:15
  08:20
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิ
  東京駅八重洲口
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  08:21
  08:25
  คาเมะจิมะบาชิ
  亀島橋(東京都)
  ป้ายรถบัส
  08:25
  08:35
  ฮัทโจโบริ (โตเกียว)
  八丁堀(東京都)
  สถานี
  A1口
  timetable ตารางเวลา
  08:35
  08:40
  ชิโอมิ
  潮見
  สถานี
  西口
  08:40
  08:57
 4. 4
  06:36 - 09:08
  2h 32min JPY 10,560 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  06:36
  06:44
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:44
  08:51
  ชิโอมิ
  潮見
  สถานี
  西口
  08:51
  09:08
 5. 5
  22:21 - 02:44
  4h 23min JPY 158,530
  cancel cancel
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  22:21
  02:44
zoom bar parts