เมอิเท็ตสึนาโกย่า → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
13:25 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  14:02 - 17:18
  3h 16min JPY 3,060 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:02
  14:06
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:10
  15:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  15:46
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  15:46
  17:18
 2. 2
  13:34 - 17:18
  3h 44min JPY 2,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  13:34
  13:38
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:41
  15:01
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  15:46
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  15:46
  17:18
 3. 3
  13:25 - 17:18
  3h 53min JPY 2,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  13:25
  13:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  13:31
  13:46
  คินเท็ตสึคานีเอะ
  近鉄蟹江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:49
  15:01
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  15:46
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  15:46
  17:18
 4. 4
  14:22 - 17:38
  3h 16min JPY 3,060 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  14:22
  14:26
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:59
  16:06
  ซันบนมัตสึ (จังหวัดนาระ)
  三本松(奈良県)
  สถานี
  16:06
  17:38
 5. 5
  13:25 - 15:38
  2h 13min JPY 46,040
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  13:25
  15:38
zoom bar parts