สนามบินนานาชาตินาริตะ → สนามบินทากามัตสึ

ออกเดินทางเวลา
06:21 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  06:36 - 10:45
  4h 9min JPY 36,300 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาตินาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  06:36
  07:15
  นาริตะกูโคไดอิจิตามินารุกีทาวีนงุ
  成田空港第1ターミナル北ウィング
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:15
  08:45
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  08:45
  08:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:45
  สนามบินทากามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
 2. 2
  06:46 - 10:55
  4h 9min JPY 36,300 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาตินาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  06:46
  07:25
  นาริตะกูโคไดอิจิตามินารุกีทาวีนงุ
  成田空港第1ターミナル北ウィング
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:25
  08:50
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  08:50
  08:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:55
  สนามบินทากามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
 3. 3
  06:28 - 10:55
  4h 27min JPY 34,920 IC JPY 34,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาตินาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  06:28
  06:52
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:06
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:06
  09:08
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:55
  สนามบินทากามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
 4. 4
  06:21 - 15:43
  9h 22min JPY 269,920
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาตินาริตะ
  成田空港(空路)
  06:21
  15:43
zoom bar parts