สนามบินนาริตะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
01:29 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:22 - 09:40
  4h 18min JPY 9,070 IC JPY 9,057 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  05:22
  05:46
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคเซทาคาซาโกะ
  京成高砂
  สถานี
  06:32
  อาโอโตะ
  青砥
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  06:47
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  06:47
  07:08
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:14
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  09:25
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  09:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:40
  09:40
 2. 2
  04:52 - 09:40
  4h 48min JPY 8,850 IC JPY 8,842 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  06:47
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  06:47
  07:08
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:14
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  09:25
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  09:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:40
  09:40
 3. 3
  04:52 - 09:40
  4h 48min JPY 9,200 IC JPY 9,198 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  06:15
  เคเซฟุนะบาชิ
  京成船橋
  สถานี
  東口
  06:15
  06:21
  ฟุนะบาชิ
  船橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  06:27
  06:51
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:04
  08:14
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  09:25
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  09:40
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  09:40
  09:40
 4. 4
  05:48 - 10:14
  4h 26min JPY 8,850 IC JPY 8,842 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  05:48
  06:12
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  07:29
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  07:29
  07:50
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  07:54
  09:08
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  10:14
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:14
  10:14
 5. 5
  01:29 - 06:01
  4h 32min JPY 141,190
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  01:29
  06:01
zoom bar parts