สนามบินนาริตะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
21:37 06/20, 2021
cancel
 1. 1
  22:05 - 09:36
  11h 31min JPY 3,580 IC JPY 3,567 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  22:05
  22:29
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  22:33
  23:11
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:16
  23:29
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:35
  01:14
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:19
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  06:45
  คานะชิมะ (จังหวัดกุนมะ)
  金島(群馬県)
  สถานี
  06:45
  09:36
 2. 2
  22:35 - 10:09
  11h 34min JPY 4,420 IC JPY 4,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  22:35
  22:59
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  23:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  00:29
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:45
  05:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:39
  06:55
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 3. 3
  22:15 - 10:09
  11h 54min JPY 4,370 IC JPY 4,362 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  22:15
  22:39
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  22:42
  23:58
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  23:58
  00:08
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  05:13
  06:55
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 4. 4
  22:15 - 10:09
  11h 54min JPY 3,880 IC JPY 3,874 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  22:15
  22:39
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  22:42
  23:23
  เคเซชุดะนูมะ
  京成津田沼
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:25
  00:02
  เกเจเซะกียะ
  京成関屋
  สถานี
  00:02
  00:06
  อุชิดะ (โตเกียว)
  牛田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:10
  00:49
  คิตะคาสุคาเบะ
  北春日部
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทบุโดบุสึโคเอ็น
  東武動物公園
  สถานี
  05:49
  ทาเตะบายาชิ
  館林
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  06:51
  อิเสะซากิ
  伊勢崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  07:21
  ชินมาเอะบาชิ
  新前橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:19
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  08:19
  08:21
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:25
  08:51
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  08:51
  10:09
 5. 5
  21:37 - 00:21
  2h 44min JPY 88,790
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  21:37
  00:21
zoom bar parts