สนามบินนาริตะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

ออกเดินทางเวลา
00:45 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  04:52 - 09:20
  4h 28min JPY 6,240 IC JPY 6,228 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  05:25
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:35
  06:37
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  06:37
  06:58
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  07:44
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:23
  08:50
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  08:50
  08:54
  สถานีชิบุคาวะ
  渋川駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:55
  09:15
  อิกาโฮออนเซ็น(คันเอ็ตสึการจราจร)
  伊香保温泉〔関越交通〕
  ป้ายรถบัส
  09:15
  09:20
 2. 2
  04:52 - 09:50
  4h 58min JPY 3,940 IC JPY 3,928 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  06:43
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:04
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  08:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  09:19
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:19
  09:23
  สถานีชิบุคาวะ
  渋川駅前
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  09:25
  09:46
  อิชิดันไกกุจิ
  石段街口
  ป้ายรถบัส
  09:46
  09:50
 3. 3
  04:52 - 09:50
  4h 58min JPY 3,940 IC JPY 3,928 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  06:43
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:19
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:23
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  08:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  09:19
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:19
  09:25
  ชิบุคาวะชินมาจิ
  渋川新町
  ป้ายรถบัส
  09:27
  09:46
  อิชิดันไกกุจิ
  石段街口
  ป้ายรถบัส
  09:46
  09:50
 4. 4
  04:52 - 09:50
  4h 58min JPY 3,940 IC JPY 3,928 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  04:52
  05:16
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:19
  06:43
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  07:04
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  08:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:53
  09:19
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  09:19
  09:25
  ชิบุคาวะชินมาจิ
  渋川新町
  ป้ายรถบัส
  09:27
  09:46
  อิชิดันไกกุจิ
  石段街口
  ป้ายรถบัส
  09:46
  09:50
 5. 5
  00:45 - 03:23
  2h 38min JPY 102,290
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  00:45
  03:23
zoom bar parts