สนามบินนาริตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
08:38 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  08:38 - 12:06
  3h 28min JPY 7,100 IC JPY 7,092 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:38
  09:00
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  09:03
  10:15
  เคเซอุเอโนะ
  京成上野
  สถานี
  池之端口
  10:15
  10:36
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  不忍口
  timetable ตารางเวลา
  10:38
  11:54
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  11:54
  12:06
 2. 2
  08:38 - 12:06
  3h 28min JPY 7,610 IC JPY 7,604 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:38
  08:51
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคเซทาคาซาโกะ
  京成高砂
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  10:05
  ชินบาชิ
  新橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:17
  10:22
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:32
  11:54
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  11:54
  12:06
 3. 3
  08:42 - 12:48
  4h 6min JPY 7,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:42
  09:06
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  10:33
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:36
  12:48
 4. 4
  08:41 - 12:48
  4h 7min JPY 7,260 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:41
  09:05
  นาริตะกูโคได 2 ตามินารุ
  成田空港第2ターミナル〔2番のりば〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  09:05
  10:40
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  10:40
  11:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  12:36
  12:48
 5. 5
  08:38 - 12:02
  3h 24min JPY 96,620
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  08:38
  12:02
zoom bar parts