สนามบินนาริตะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
08:39 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  08:44 - 11:36
  2h 52min JPY 1,790 IC JPY 1,778 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:44
  09:08
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  09:18
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  09:18
  09:26
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:56
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:35
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  11:35
  11:36
 2. 2
  08:42 - 11:36
  2h 54min JPY 1,240 IC JPY 1,214 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:42
  09:05
  นาริตะกูโคไดนิตามินารุ
  成田空港第2ターミナル
  ป้ายรถบัส
  13番のりば
  09:05
  09:45
  สถานีโยโกชิบะ
  横芝駅
  ป้ายรถบัส
  09:45
  09:50
  โยโกชิบะ
  横芝
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:16
  11:07
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:35
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  11:35
  11:36
 3. 3
  08:41 - 11:36
  2h 55min JPY 1,690 IC JPY 1,692 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:41
  09:05
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  09:30
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:34
  11:07
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:35
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  11:35
  11:36
 4. 4
  08:41 - 11:36
  2h 55min JPY 1,690 IC JPY 1,692 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:41
  09:05
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  09:16
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:41
  10:56
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:35
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  11:35
  11:36
 5. 5
  08:39 - 09:58
  1h 19min JPY 19,800
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  08:39
  09:58
zoom bar parts