สนามบินนาริตะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
02:25 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  07:55 - 13:25
  5h 30min JPY 25,540 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  09:35
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  10:30
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  12:34
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  12:34
  13:25
 2. 2
  08:06 - 13:49
  5h 43min JPY 36,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:06
  08:45
  นาริตะกูโคไดอิจิตามินารุกีทาวีนงุ
  成田空港第1ターミナル北ウィング
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:45
  10:15
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:25
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:34
  13:25
  มินาโต(ทานาเบะ)
  湊(田辺市)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  มินาโต(ทานาเบะ)
  湊(田辺市)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 3. 3
  08:06 - 13:49
  5h 43min JPY 37,210 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  08:06
  08:45
  นาริตะกูโคไดอิจิตามินารุกีทาวีนงุ
  成田空港第1ターミナル北ウィング
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:45
  10:15
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  10:15
  10:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:25
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:34
  12:51
  สถานีชิระฮามะ
  白浜駅
  ป้ายรถบัส
  12:51
  12:58
  ชิระฮามะ
  白浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:16
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 4. 4
  06:04 - 13:49
  7h 45min JPY 18,430 IC JPY 18,428 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  06:04
  06:28
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  06:31
  07:35
  เคเซฟุนะบาชิ
  京成船橋
  สถานี
  東口
  07:35
  07:41
  ฟุนะบาชิ
  船橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  07:44
  08:09
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:21
  10:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:45
  11:08
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 5. 5
  02:25 - 10:45
  8h 20min JPY 290,450
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  02:25
  10:45
zoom bar parts