สนามบินนาริตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
01:56 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  07:10 - 10:57
  3h 47min JPY 36,380 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:55
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:55
  10:02
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:07
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 2. 2
  07:10 - 10:57
  3h 47min JPY 36,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  09:30
  09:36
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  09:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  10:02
  โกฟุกุมาจิ (ฟุกุโอกะ)
  呉服町(福岡県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:02
  10:09
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  10:09
  10:53
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:53
  10:57
 3. 3
  07:10 - 11:12
  4h 2min JPY 36,320 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  09:30
  09:36
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  10:14
  10:42
  ซาสะกุริคิตะ
  篠栗北
  ป้ายรถบัส
  10:45
  11:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:08
  11:12
 4. 4
  01:56 - 15:10
  13h 14min JPY 462,920
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  01:56
  15:10
zoom bar parts