ชินโอซากะ → วาคายามะ

ออกเดินทางเวลา
20:17 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:24 - 22:03
  1h 39min JPY 1,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:47
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:29
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  22:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 2. 2
  20:18 - 22:03
  1h 45min JPY 1,150 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  20:40
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:29
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  22:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 3. 3
  20:40 - 22:10
  1h 30min JPY 1,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  21:02
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:10
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 4. 4
  20:31 - 22:15
  1h 44min JPY 1,270 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:31
  20:35
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  22:15
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
 5. 5
  20:17 - 21:36
  1h 19min JPY 32,170
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  20:17
  21:36
zoom bar parts