ชินโอซากะ → โทยามะ

ออกเดินทางเวลา
19:33 02/28, 2021
cancel
 1. 1
  19:54 - 23:58
  4h 4min JPY 9,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:54
  20:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:56
  22:50
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  23:58
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 2. 2
  20:58 - 23:59
  3h 1min JPY 8,800 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:58
  23:29
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:37
  23:59
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 3. 3
  22:30 - 04:54
  6h 24min JPY 11,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:30
  23:20
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  23:20
  23:28
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  23:30
  04:50
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  04:50
  04:54
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
 4. 4
  23:05 - 06:18
  7h 13min JPY 12,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  23:29
  23:37
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  23:40
  05:46
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  05:46
  05:57
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
 5. 5
  19:33 - 00:04
  4h 31min JPY 130,220
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  19:33
  00:04
zoom bar parts