Shin-osaka → Sapporo(Hakodate Line)

ออกเดินทางเวลา
09:03 08/13, 2022
cancel
 1. 1
  09:15 - 13:56
  4h 41min JPY 36,920 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  10:04
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 2. 2
  09:09 - 13:56
  4h 47min JPY 36,370 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:15
  อุเมดะ (โอซาก้าเมโทร)
  梅田(Osaka Metro)
  สถานี
  4番口
  09:15
  09:17
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:21
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:26
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 3. 3
  09:08 - 13:56
  4h 48min JPY 36,300 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:08
  09:12
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  09:12
  09:18
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  09:20
  10:21
  สนามบินคันไซ(ได2เทอมินอลตึออาคาร)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  ป้ายรถบัส
  10:21
  10:26
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:00
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:18
  13:56
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 4. 4
  10:22 - 14:20
  3h 58min JPY 50,610 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เอะซากะ
  江坂
  สถานี
  10:37
  เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  สถานี
  10:37
  10:45
  เซ็นริจูโอ (โอซาก้าโมโนเรล)
  千里中央(大阪モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:46
  10:59
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  13:20
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:42
  14:20
  Sapporo(Hakodate Line)
  札幌
  สถานี
 5. 5
  09:03 - 07:50
  22h 47min JPY 495,440
  cancel cancel
  Shin-osaka
  新大阪
  09:03
  07:50
zoom bar parts