ชินโอซากะ → ฮิโระชิมะ

ออกเดินทางเวลา
20:17 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:18 - 21:44
  1h 26min JPY 9,890 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:18
  21:44
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 2. 2
  20:23 - 21:52
  1h 29min JPY 9,890 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:23
  21:52
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 3. 3
  20:38 - 21:59
  1h 21min JPY 9,890 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:38
  21:59
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
 4. 4
  20:17 - 00:18
  4h 1min JPY 115,920
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  20:17
  00:18
zoom bar parts