ชินโอซากะ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
02:25 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  06:34 - 10:46
  4h 12min JPY 11,620 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  10:24
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  10:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  10:46
  10:46
 2. 2
  06:34 - 12:54
  6h 20min JPY 11,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  09:13
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:27
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  11:19
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:43
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  12:54
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  12:54
  12:54
 3. 3
  02:25 - 08:08
  5h 43min JPY 199,220
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  02:25
  08:08
zoom bar parts