ชินโอซากะ → หอดูดาวกุมมะ จังหวัดกุมมะ

ออกเดินทางเวลา
08:50 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  09:45 - 16:04
  6h 19min JPY 19,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  12:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:14
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  14:12
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  14:12
  14:14
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:46
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:04
 2. 2
  09:15 - 16:04
  6h 49min JPY 17,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:15
  11:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  12:23
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  14:12
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  14:12
  14:14
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:46
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:04
 3. 3
  08:57 - 16:04
  7h 7min JPY 17,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:57
  11:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  12:18
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:28
  14:12
  นากาโนะเจียว
  中之条
  สถานี
  14:12
  14:14
  สถานีนากาโนะเจียว
  中之条駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:46
  ทาคายามะออนเซ็น
  高山温泉
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:04
 4. 4
  09:57 - 16:32
  6h 35min JPY 19,400 IC JPY 19,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:57
  12:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  13:45
  เจียวโมโกเง็น
  上毛高原
  สถานี
  東口
  13:45
  13:47
  สถานีเจียวโมโกเง็น
  上毛高原駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:57
  14:04
  คามิโมกุเอกิมาเอะ
  上牧駅前
  ป้ายรถบัส
  14:04
  14:11
  คามิโมกุ (จังหวัดกุนมะ)
  上牧(群馬県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:26
  14:36
  นูมาตะ
  沼田
  สถานี
  14:36
  14:41
  คิทาชิมีซุโจ
  北清水町
  ป้ายรถบัส
  14:41
  15:10
  นาคายามะฮนชุกุ
  中山本宿
  ป้ายรถบัส
  15:10
  16:32
 5. 5
  08:50 - 15:56
  7h 6min JPY 189,850
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  08:50
  15:56
zoom bar parts