ชินโอซากะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
16:50 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  16:54 - 19:18
  2h 24min JPY 6,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:54
  17:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:56
  18:59
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:09
  19:13
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  19:13
  19:18
 2. 2
  17:16 - 19:30
  2h 14min JPY 5,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  19:29
  19:30
 3. 3
  16:50 - 19:30
  2h 40min JPY 5,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  19:29
  19:30
 4. 4
  17:16 - 19:48
  2h 32min JPY 5,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:16
  19:07
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:43
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  19:43
  19:48
 5. 5
  16:50 - 19:52
  3h 2min JPY 82,040
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  16:50
  19:52
zoom bar parts