ชินโอซากะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ออกเดินทางเวลา
04:32 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  06:00 - 08:48
  2h 48min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:23
  08:36
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:37
  08:39
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  08:39
  08:48
 2. 2
  06:03 - 08:51
  2h 48min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  08:27
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:27
  08:40
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:40
  08:42
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  08:42
  08:51
 3. 3
  06:15 - 09:02
  2h 47min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:15
  08:39
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:39
  08:52
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  08:53
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  08:53
  09:02
 4. 4
  06:09 - 09:32
  3h 23min JPY 14,040 IC JPY 14,038 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  09:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  09:06
  09:19
  โอเตะมาจิ (โตเกียว)
  大手町(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:23
  ทาเกะบาชิ
  竹橋
  สถานี
  1b口
  09:23
  09:32
 5. 5
  04:32 - 10:27
  5h 55min JPY 214,140
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  04:32
  10:27
zoom bar parts