ชินโอซากะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
23:55 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  06:00 - 09:40
  3h 40min JPY 15,580 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  08:28
  08:36
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  08:38
  09:38
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:40
 2. 2
  06:00 - 09:40
  3h 40min JPY 15,790 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  08:28
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:38
  08:44
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  08:44
  08:49
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  08:52
  09:38
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:38
  09:40
 3. 3
  05:50 - 10:20
  4h 30min JPY 29,000 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  05:54
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  中央南口
  05:54
  05:59
  โอซะกะมารุบิลดิ้ง (รถบัส)
  大阪マルビル
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:30
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(มินามิเทอมินอล)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  ป้ายรถบัส
  06:30
  06:36
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:35
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:11
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  09:11
  09:16
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:32
  10:18
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:18
  10:20
 4. 4
  07:11 - 10:58
  3h 47min JPY 15,290 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:11
  09:39
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  10:35
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  10:35
  10:37
  มาเอะบารุเอะกิคิตะกุจิ
  前原駅北口
  ป้ายรถบัส
  10:44
  10:56
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  10:56
  10:58
 5. 5
  23:55 - 07:32
  7h 37min JPY 266,730
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  23:55
  07:32
zoom bar parts