ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

ออกเดินทางเวลา
14:45 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:45 - 17:44
  1h 59min JPY 30,800 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:40
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  17:44
 2. 2
  15:45 - 17:50
  2h 5min JPY 31,100 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:40
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:50
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:15
  17:22
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  17:22
  17:50
 3. 3
  15:45 - 18:15
  2h 30min JPY 31,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:40
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:50
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:15
  17:22
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  17:47
  17:56
  โมโทดาเตะ
  本舘
  ป้ายรถบัส
  17:56
  17:59
  โมโทดาเตะ
  本舘
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:13
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:15
 4. 4
  15:45 - 18:15
  2h 30min JPY 31,550 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:45
  16:40
  สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)
  花巻空港(空路)
  สนามบิน
  16:45
  16:50
  สนามบินฮานามากิ(รถบัส)
  花巻空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  17:15
  17:22
  สถานีฮานามากิกูโก
  花巻空港駅
  ป้ายรถบัส
  17:47
  17:50
  โฮฮะโจ
  方八丁
  ป้ายรถบัส
  17:50
  17:53
  โฮฮะโจ
  方八丁
  ป้ายรถบัส
  18:09
  18:13
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:15
 5. 5
  14:45 - 01:27
  10h 42min JPY 205,640
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  14:45
  01:27
zoom bar parts