ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
18:35 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  18:45 - 23:45
  5h 0min JPY 36,340 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  20:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:02
  22:15
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:47
  23:10
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  23:10
  23:45
 2. 2
  18:45 - 23:45
  5h 0min JPY 36,480 IC JPY 36,481 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  20:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  20:35
  20:40
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  20:50
  21:57
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  21:57
  22:06
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  23:10
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  23:10
  23:45
 3. 3
  18:45 - 23:45
  5h 0min JPY 36,480 IC JPY 36,481 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  19:55
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  20:35
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  20:35
  20:40
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  22番のりば
  21:05
  22:05
  ยามะโคบิรุ
  山交ビルバスターミナル
  ป้ายรถบัส
  22:05
  22:18
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  23:10
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  23:10
  23:45
 4. 4
  19:50 - 02:02
  6h 12min JPY 36,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:50
  21:00
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  21:39
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:26
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:46
  23:59
  เท็นโด
  天童
  สถานี
  東口
  23:59
  02:02
 5. 5
  18:35 - 07:42
  13h 7min JPY 271,200
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  18:35
  07:42
zoom bar parts