ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
11:44 06/24, 2021
cancel
 1. 1
  14:00 - 08:56
  18h 56min JPY 58,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:05
  18:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  18:42
  18:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  19:04
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 2. 2
  13:05 - 09:43
  20h 38min JPY 66,600 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  14:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:50
  สนามบินโคมัตสึ
  小松空港
  สนามบิน
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:05
  18:42
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  18:42
  18:45
  เอกินีชิโกโดโจชะมาเอะ
  駅西合同庁舎前
  ป้ายรถบัส
  19:04
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 3. 3
  12:40 - 09:43
  21h 3min JPY 57,480 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:40
  14:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:40
  14:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:50
  15:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  15:40
  15:52
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:27
  18:33
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  12:00 - 09:43
  21h 43min JPY 52,930 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  13:45
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  15:10
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  名鉄一宮
  สถานี
  15:10
  15:16
  โอวะริอิจิโนมิยะ
  尾張一宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:02
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:51
  ชิคิโดะ(รถบัส)
  敷戸(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 5. 5
  11:44 - 08:27
  20h 43min JPY 431,950
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  11:44
  08:27
zoom bar parts