ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

ออกเดินทางเวลา
16:02 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  16:15 - 00:26
  8h 11min JPY 29,630 IC JPY 29,622 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:55
  18:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  18:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  20:11
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:36
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  20:36
  00:26
 2. 2
  16:15 - 00:26
  8h 11min JPY 29,630 IC JPY 29,622 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:55
  18:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  18:52
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  20:11
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:36
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  20:36
  00:26
 3. 3
  16:15 - 00:26
  8h 11min JPY 29,630 IC JPY 29,622 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:55
  18:05
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:36
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:49
  18:57
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  20:11
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:36
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  20:36
  00:26
 4. 4
  16:15 - 00:26
  8h 11min JPY 29,830 IC JPY 29,822 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:55
  18:05
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:18
  18:42
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:48
  18:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:04
  20:11
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:36
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  20:36
  00:26
 5. 5
  16:02 - 09:07
  17h 5min JPY 399,460
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  16:02
  09:07
zoom bar parts