ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
17:42 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  17:50 - 21:38
  3h 48min JPY 47,840 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  19:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:55
  20:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:10
  21:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  21:00
  21:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  21:16
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 2. 2
  17:45 - 21:38
  3h 53min JPY 47,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  19:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:50
  19:56
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  20:00
  20:33
  เฮอร์บิสโอซากะ
  ハービス大阪
  ป้ายรถบัส
  20:33
  20:40
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  21:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:25
  21:38
 3. 3
  17:45 - 21:45
  4h 0min JPY 47,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  19:45
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  20:23
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  20:23
  20:46
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:32
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:32
  21:45
 4. 4
  17:50 - 22:05
  4h 15min JPY 48,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  19:50
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:55
  20:01
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:10
  21:24
  京都市役所前(バス)
  ป้ายรถบัส
  21:24
  21:33
  เกียวโตชิยาคุโชะมาเอะ
  京都市役所前
  สถานี
  2番口
  timetable ตารางเวลา
  21:34
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิสะซางิ
  御陵
  สถานี
  21:58
  บิวะโคฮามะโอสึ
  びわ湖浜大津
  สถานี
  21:58
  22:05
 5. 5
  17:42 - 14:57
  21h 15min JPY 468,020
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  17:42
  14:57
zoom bar parts