ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
12:22 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  13:10 - 18:11
  5h 1min JPY 32,820 IC JPY 32,812 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:26
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:04
  16:50
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  17:42
  17:45
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:00
  18:08
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  18:08
  18:11
 2. 2
  14:00 - 18:34
  4h 34min JPY 34,710 IC JPY 34,702 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:00
  15:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:45
  15:55
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:16
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:34
  17:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  18:12
  18:15
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:25
  18:32
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  18:32
  18:34
 3. 3
  13:10 - 18:34
  5h 24min JPY 30,510 IC JPY 30,504 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:19
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:35
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  17:02
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  17:23
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  18:12
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  18:12
  18:15
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:25
  18:32
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  18:32
  18:34
 4. 4
  13:10 - 18:48
  5h 38min JPY 30,510 IC JPY 30,504 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:42
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  17:35
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:50
  18:27
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  18:27
  18:30
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  18:38
  18:46
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  18:46
  18:48
 5. 5
  12:22 - 06:27
  18h 5min JPY 433,430
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  12:22
  06:27
zoom bar parts