ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

ออกเดินทางเวลา
02:27 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  07:35 - 10:43
  3h 8min JPY 46,950 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:46
  09:49
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  10:13
  ทาการะสูกะ
  宝塚
  สถานี
  出口2(阪急)
  10:13
  10:18
  ทาการะสูกะ(รถบัส)
  宝塚(バス)
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  10:24
  10:40
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:43
 2. 2
  07:35 - 10:52
  3h 17min JPY 46,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  10:04
  10:19
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  10:19
  10:22
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  4番乗り場
  10:35
  10:49
  โอฮิบาชิ
  大樋橋
  ป้ายรถบัส
  10:49
  10:52
 3. 3
  07:35 - 10:53
  3h 18min JPY 46,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:35
  09:40
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  10:04
  10:19
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  10:19
  10:22
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  10:37
  10:50
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  10:50
  10:53
 4. 4
  08:30 - 11:30
  3h 0min JPY 46,720 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:30
  10:35
  โอซากะโคกุไซสนามบิน(ชูโอบล็อกเมือง)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  ป้ายรถบัส
  7番乗り場
  10:54
  11:09
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  9番乗り場
  11:09
  11:12
  ฮันคิวอิทามิ
  阪急伊丹
  ป้ายรถบัส
  3番乗り場
  11:14
  11:27
  อิเกะจิริ(อิทามิ)
  池尻(伊丹市)
  ป้ายรถบัส
  11:27
  11:30
 5. 5
  02:27 - 00:35
  22h 8min JPY 581,370
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  02:27
  00:35
zoom bar parts