ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

ออกเดินทางเวลา
14:44 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  14:55 - 19:15
  4h 20min JPY 47,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:55
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:23
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:23
  17:28
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:28
  17:34
  รอกโกมิจิ
  六甲道
  สถานี
  北出口
  17:34
  17:37
  JRรอกโกมิจิ
  JR六甲道
  ป้ายรถบัส
  17:41
  18:02
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:30
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  18:30
  19:15
 2. 2
  14:55 - 19:15
  4h 20min JPY 47,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:55
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:23
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:23
  17:28
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:39
  17:43
  รอกโกมิจิ
  六甲道
  สถานี
  北出口
  17:43
  17:46
  JRรอกโกมิจิ
  JR六甲道
  ป้ายรถบัส
  17:46
  18:07
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:07
  18:12
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:30
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  18:30
  19:15
 3. 3
  14:55 - 19:15
  4h 20min JPY 47,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:55
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:23
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:23
  17:30
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)
  神戸三宮〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  17:39
  รอกโก
  六甲
  สถานี
  出口3
  17:39
  17:44
  ฮันคิวรอกโก
  阪急六甲
  ป้ายรถบัส
  17:46
  18:02
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:02
  18:07
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:30
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  18:30
  19:15
 4. 4
  15:15 - 19:35
  4h 20min JPY 35,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:15
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  17:43
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:43
  17:50
  โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)
  神戸三宮〔阪急線〕
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:52
  17:59
  รอกโก
  六甲
  สถานี
  出口3
  17:59
  18:04
  ฮันคิวรอกโก
  阪急六甲
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:29
  รอกโกเคเบิลชิตะ(รถบัส)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  18:29
  18:34
  รอกโกเคเบิลชิตะ
  六甲ケーブル下
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  18:50
  รอกโกซันอุเอ็
  六甲山上
  สถานี
  18:50
  19:35
 5. 5
  14:44 - 13:00
  22h 16min JPY 504,920
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  14:44
  13:00
zoom bar parts