ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
13:29 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:15 - 22:45
  7h 30min JPY 42,330 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  17:15
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  17:43
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:43
  17:51
  สันโนมิยะ (สายเจชิน‧ยามาเตะ)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  17:57
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:19
  18:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:05
  20:02
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  20:02
  20:15
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 2. 2
  14:55 - 22:45
  7h 50min JPY 50,940 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  16:55
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:05
  17:23
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  17:23
  17:27
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  17:30
  20:18
  สถานีขนส่งทางด่วนทาคามัตสึเอะกิ
  高松駅高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  20:18
  20:24
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 3. 3
  14:30 - 22:45
  8h 15min JPY 76,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  16:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  19:00
  19:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  19:07
  19:58
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:58
  20:03
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 4. 4
  14:30 - 22:45
  8h 15min JPY 76,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  16:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  18:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  19:00
  19:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:10
  19:50
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  8番のりば
  19:50
  19:55
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  20:30
  21:30
  เจียวโดะชิมะ มินาโตอิเคะดะ
  小豆島池田港
  ท่าเรือ
  21:32
  22:45
 5. 5
  13:29 - 13:55
  24h 26min JPY 546,460
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  13:29
  13:55
zoom bar parts