ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
03:53 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  08:30 - 13:37
  5h 7min JPY 77,540 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  12:20
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:23
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:23
  13:37
 2. 2
  08:30 - 13:42
  5h 12min JPY 77,820 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:50
  12:20
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:27
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松
  สถานี
  南口
  13:27
  13:31
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松駅
  ป้ายรถบัส
  13:33
  13:40
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:42
 3. 3
  08:00 - 13:42
  5h 42min JPY 67,420 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:20
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:20
  13:23
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:41
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
 4. 4
  07:50 - 13:42
  5h 52min JPY 77,720 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:50
  09:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:30
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:45
  12:58
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:58
  13:05
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:20
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:20
  13:23
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:41
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
 5. 5
  03:53 - 04:55
  25h 2min JPY 710,990
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  03:53
  04:55
zoom bar parts