ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
10:29 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:00 - 17:41
  6h 41min JPY 36,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:15
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:40
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  14:40
  14:49
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  16:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  16:01
  16:06
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  16:20
  17:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  17:38
  17:41
 2. 2
  11:00 - 17:41
  6h 41min JPY 37,220 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  13:15
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  14:40
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  14:40
  14:50
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  16:11
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  16:11
  16:16
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  16:20
  17:38
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  17:38
  17:41
 3. 3
  12:25 - 19:11
  6h 46min JPY 49,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  14:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:25
  14:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  14:50
  15:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  15:20
  15:28
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  17:01
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:01
  17:06
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 4. 4
  12:25 - 19:11
  6h 46min JPY 49,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:25
  14:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  14:25
  14:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  14:50
  15:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  15:20
  15:29
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  15:40
  16:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  16:41
  16:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 5. 5
  10:29 - 09:43
  23h 14min JPY 545,650
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  10:29
  09:43
zoom bar parts