ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

ออกเดินทางเวลา
11:02 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  11:20 - 17:17
  5h 57min JPY 53,010 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:25
  13:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:50
  14:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  16:58
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  16:58
  17:01
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:07
  17:11
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริมทางออกทิศตะวันออก
  日高振興局東口
  ป้ายรถบัส
  17:11
  17:17
 2. 2
  11:20 - 17:35
  6h 15min JPY 51,640 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:25
  13:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  13:50
  14:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  14:20
  14:28
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  14:40
  15:52
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  17:23
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  17:23
  17:26
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 3. 3
  11:20 - 17:35
  6h 15min JPY 51,750 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:43
  13:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:13
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  14:13
  14:23
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:23
  15:52
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  17:23
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  17:23
  17:26
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 4. 4
  11:20 - 17:35
  6h 15min JPY 51,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  13:20
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:25
  13:31
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  10番のりば
  13:40
  14:10
  นัมบะ (รถบัส)
  なんば(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  14:10
  14:18
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  2F中央口
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  15:19
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:57
  16:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:21
  17:23
  โกะโบ
  御坊
  สถานี
  17:23
  17:26
  สถานีโกะโบ
  御坊駅
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:34
  ฮิดากะสำนักงานพัฒนาส่งเสริม‧โรมันเมืองมาเอะ
  日高振興局・ロマンシティ前
  ป้ายรถบัส
  17:34
  17:35
 5. 5
  11:02 - 10:11
  23h 9min JPY 538,550
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  11:02
  10:11
zoom bar parts