ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → AKIZU NO GARTEN

ออกเดินทางเวลา
05:23 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  07:35 - 13:25
  5h 50min JPY 51,350 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:35
  09:41
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  09:50
  10:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:34
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  12:34
  13:25
 2. 2
  08:30 - 13:49
  5h 19min JPY 51,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  10:30
  10:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  10:50
  11:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  11:32
  13:26
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  13:26
  13:29
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 3. 3
  08:00 - 13:49
  5h 49min JPY 63,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  11:40
  สนามบินนันกิชิระฮามะ
  南紀白浜空港
  สนามบิน
  11:45
  11:48
  南紀白浜空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:34
  13:25
  มินาโต(ทานาเบะ)
  湊(田辺市)
  ป้ายรถบัส
  13:25
  13:29
  มินาโต(ทานาเบะ)
  湊(田辺市)
  ป้ายรถบัส
  13:36
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 4. 4
  07:35 - 13:49
  6h 14min JPY 51,640 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:30
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  09:35
  09:41
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  09:50
  10:20
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:34
  คิอิทานาเบะ
  紀伊田辺
  สถานี
  12:34
  12:37
  สถานีคิอิทานาเบะ
  紀伊田辺駅
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:46
  กะเมียกิซุ
  上秋津
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:49
 5. 5
  05:23 - 05:14
  23h 51min JPY 535,380
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  05:23
  05:14
zoom bar parts