ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → ชิมะโนะสีฤดู

ออกเดินทางเวลา
00:48 03/07, 2021
cancel
 1. 1
  07:30 - 13:32
  6h 2min JPY 84,120 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  11:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมย์โนะฮามะ
  姪浜
  สถานี
  12:55
  ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
  筑前前原
  สถานี
  北口
  12:55
  13:32
 2. 2
  10:15 - 14:43
  4h 28min JPY 38,090 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  13:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:23
  13:34
  เท็นจิน
  天神
  สถานี
  4番口
  13:34
  13:39
  เท็นจิน 3 โจเมะ
  天神三丁目(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:54
  14:41
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:43
 3. 3
  10:15 - 14:43
  4h 28min JPY 38,130 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  13:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  13:05
  13:11
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  13:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:28
  กิอนมาจิ
  祇園町(福岡市博多区)
  ป้ายรถบัส
  13:41
  14:41
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:43
 4. 4
  10:15 - 14:43
  4h 28min JPY 38,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  13:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  13:05
  13:11
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  13:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:37
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:48
  14:41
  ฟูฟุบาชิ (ฟุกุโอกะ)
  夫婦橋(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:41
  14:43
 5. 5
  00:48 - 05:38
  28h 50min JPY 850,950
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  00:48
  05:38
zoom bar parts