ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

ออกเดินทางเวลา
22:46 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  08:30 - 17:18
  8h 48min JPY 68,820 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  14:00
  14:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:30
  14:55
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  14:55
  15:00
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  15:16
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  16:44
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  16:44
  16:46
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  16:52
  17:18
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:18
 2. 2
  08:30 - 17:48
  9h 18min JPY 69,240 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:10
  13:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  14:00
  14:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:30
  14:48
  โฮเอย์โจ
  宝永町(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:48
  14:52
  โฮเอย์โจ
  宝永町(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:58
  16:30
  สถานีอากิ
  安芸駅
  ป้ายรถบัส
  16:56
  17:48
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:48
 3. 3
  09:00 - 18:59
  9h 59min JPY 51,770 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  11:00
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:15
  11:33
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  11:33
  11:37
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  12:14
  16:28
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  16:28
  16:34
  โคจิ
  高知
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  16:56
  โกเม็น
  後免
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  18:14
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  18:14
  18:16
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  18:33
  18:59
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  18:59
  18:59
 4. 4
  13:30 - 20:22
  6h 52min JPY 75,150 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:10
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  17:20
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  17:25
  17:28
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  17:55
  18:04
  โกเม็นมาจิถนน
  後免町通
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:06
  โอชิโนะโนเกียวมาเอะ
  大篠農協前
  ป้ายรถบัส
  18:19
  18:23
  โกเม็นมาจิ
  後免町(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:23
  18:28
  โกเม็นมาจิ
  後免町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:41
  19:50
  นาฮาริ
  奈半利
  สถานี
  19:50
  19:52
  สถานีนาฮาริ
  奈半利駅
  ป้ายรถบัส
  19:59
  20:22
  คิระเมสเสะมุโรโตะ
  キラメッセ室戸
  ป้ายรถบัส
  20:22
  20:22
 5. 5
  22:46 - 01:02
  26h 16min JPY 713,120
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  22:46
  01:02
zoom bar parts