ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → ซากูราจิมะ

ออกเดินทางเวลา
22:25 05/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:30 - 16:15
  8h 45min JPY 83,160 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  12:00
  12:24
  生協病院前(霧島市国分中央)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  12:39
  13:29
  小浜(垂水市海潟)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  13:49
  14:14
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:18
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 2. 2
  07:30 - 16:15
  8h 45min JPY 83,030 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  降車専用
  12:00
  12:24
  生協病院前(霧島市国分中央)〔鹿児島交通〕
  ป้ายรถบัส
  12:39
  13:27
  ซากุระจิมะทางเข้าออก
  桜島口
  ป้ายรถบัส
  13:27
  13:28
  ซากุระจิมะทางเข้าออก
  桜島口
  ป้ายรถบัส
  13:51
  14:14
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:18
  ชุนไซมาเอะ
  旬彩館前
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 3. 3
  07:30 - 16:15
  8h 45min JPY 82,980 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:20
  13:08
  ชิยาคุโชะมาเอะ(คาโกชิม่า)
  市役所前(鹿児島市)
  ป้ายรถบัส
  13:08
  13:11
  ชิยาคุโชะมาเอะ(คาโกชิม่า)
  市役所前(鹿児島市)
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  13:36
  13:40
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมาเอะ(คาโกชิม่า)
  水族館前(鹿児島県)
  ป้ายรถบัส
  13:40
  13:42
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  14:05
  14:20
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  14:22
  14:23
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 4. 4
  07:30 - 16:15
  8h 45min JPY 82,980 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:05
  11:50
  สนามบินคาโกชิมา
  鹿児島空港
  สนามบิน
  11:55
  11:58
  鹿児島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:10
  12:48
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東15のりば
  12:48
  12:51
  สถานีคาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央駅
  ป้ายรถบัส
  東7のりば
  13:01
  13:09
  水族館口(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:09
  13:16
  ท่าเรือเฟอร์รี่คาโกชิม่าโกซากุระจิมะ
  鹿児島港桜島FT
  ท่าเรือ
  13:25
  13:40
  ท่าเรือซากุระจิมะ
  桜島港
  ท่าเรือ
  13:42
  13:43
  ซากุระจิมะท่าเรือ(รถบัส)
  桜島港〔バス〕
  ป้ายรถบัส
  14:35
  14:46
  ทาระโปเจียวกักโกมาเอะ
  桜峰小学校前
  ป้ายรถบัส
  14:46
  16:15
 5. 5
  22:25 - 06:38
  32h 13min JPY 957,080
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  22:25
  06:38
zoom bar parts