ชินโคเบะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
14:22 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  14:30 - 19:18
  4h 48min JPY 18,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  17:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  19:06
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  19:06
  19:18
 2. 2
  14:34 - 19:37
  5h 3min JPY 12,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:34
  15:42
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  18:50
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  19:25
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  19:25
  19:37
 3. 3
  14:30 - 19:37
  5h 7min JPY 12,890 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  15:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  18:50
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  19:25
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  19:25
  19:37
 4. 4
  15:10 - 19:42
  4h 32min JPY 18,810 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  17:54
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  19:30
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  19:30
  19:42
 5. 5
  14:22 - 20:02
  5h 40min JPY 150,070
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  14:22
  20:02
zoom bar parts