ชินโคเบะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
15:30 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  15:34 - 23:37
  8h 3min JPY 14,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  17:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:01
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:16
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:16
  23:37
 2. 2
  15:34 - 23:45
  8h 11min JPY 14,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:34
  17:37
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  20:01
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:24
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:24
  23:45
 3. 3
  16:19 - 00:14
  7h 55min JPY 12,530 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  17:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:34
  ชิโอะจิริ
  塩尻
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  20:30
  นิระซากิ
  韮崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  20:53
  ริวโอ
  竜王
  สถานี
  北口
  20:53
  00:14
 4. 4
  16:19 - 01:05
  8h 46min JPY 12,220 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  17:22
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  17:22
  17:30
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  17:30
  21:48
  竜王(山梨県)
  ป้ายรถบัส
  21:48
  01:05
 5. 5
  15:30 - 21:05
  5h 35min JPY 156,310
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  15:30
  21:05
zoom bar parts