Shinjuku → Morioka

ออกเดินทางเวลา
20:18 07/02, 2022
cancel
 1. 1
  21:36 - 05:09
  7h 33min JPY 25,600 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:36
  21:40
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:40
  05:05
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  27番のりば
  05:05
  05:09
  Morioka
  盛岡
  สถานี
  西口
 2. 2
  21:10 - 05:14
  8h 4min JPY 13,500 IC JPY 13,498 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:10
  21:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  21:23
  21:38
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  21:40
  05:10
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  05:10
  05:14
  Morioka
  盛岡
  สถานี
  西口
 3. 3
  22:46 - 06:05
  7h 19min JPY 8,300 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  ミライナタワー改札口
  22:46
  22:50
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:50
  06:00
  โมริโอกะสถานีนิชิกุจิ
  盛岡駅西口
  ป้ายรถบัส
  29番のりば
  06:00
  06:05
  Morioka
  盛岡
  สถานี
  西口
 4. 4
  06:10 - 08:44
  2h 34min JPY 14,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:47
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  08:44
  Morioka
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  20:18 - 02:39
  6h 21min JPY 198,370
  cancel cancel
  Shinjuku
  新宿
  20:18
  02:39
  Morioka
  盛岡
zoom bar parts