ชินจูกุ → โมริโอกะ

ออกเดินทางเวลา
15:57 03/03, 2021
cancel
 1. 1
  15:58 - 19:33
  3h 35min JPY 8,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:14
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  16:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 2. 2
  15:58 - 19:33
  3h 35min JPY 8,580 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:14
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:18
  16:34
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 3. 3
  16:58 - 20:33
  3h 35min JPY 14,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  17:31
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  20:33
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 4. 4
  17:57 - 21:34
  3h 37min JPY 14,470 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  18:31
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:46
  21:34
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
 5. 5
  15:57 - 22:22
  6h 25min JPY 197,740
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  15:57
  22:22
zoom bar parts