ชินจูกุ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

ออกเดินทางเวลา
06:44 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  06:46 - 11:18
  4h 32min JPY 37,280 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  06:46
  06:50
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  06:50
  07:20
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  09:20
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  09:25
  09:27
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  09:30
  10:00
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:08
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  10:23
  11:18
 2. 2
  06:57 - 11:49
  4h 52min JPY 17,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:57
  07:10
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:21
  10:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:49
 3. 3
  06:56 - 11:49
  4h 53min JPY 17,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  07:17
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:28
  10:35
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:53
  11:49
 4. 4
  08:17 - 11:57
  3h 40min JPY 34,380 IC JPY 34,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  08:28
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  08:35
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:06
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:06
  09:08
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:55
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  สนามบิน
  11:00
  11:02
  ทาคามัตสึกูโก
  高松空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:10
  11:55
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  6番おりば
  11:55
  11:57
 5. 5
  06:44 - 15:02
  8h 18min JPY 258,050
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  06:44
  15:02
zoom bar parts