ชินจูกุ → ทาคาซากิ

ออกเดินทางเวลา
20:19 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  20:35 - 21:46
  1h 11min JPY 3,850 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:35
  21:11
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:18
  21:46
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 2. 2
  20:22 - 22:10
  1h 48min JPY 1,980 IC JPY 1,980 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:22
  20:38
  อาคาบาเนะ
  赤羽
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:44
  22:10
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 3. 3
  20:24 - 22:30
  2h 6min JPY 1,980 IC JPY 1,980 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  21:47
  คาโกะฮาระ
  籠原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:49
  22:30
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 4. 4
  20:55 - 22:51
  1h 56min JPY 1,980 IC JPY 1,980 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  22:51
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
 5. 5
  20:19 - 22:08
  1h 49min JPY 47,750
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  20:19
  22:08
zoom bar parts