ชินจูกุ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
15:32 10/23, 2020
cancel
 1. 1
  16:19 - 19:03
  2h 44min JPY 9,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  18:34
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  19:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:03
  19:03
 2. 2
  16:14 - 19:03
  2h 49min JPY 9,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:14
  16:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  18:34
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  19:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:03
  19:03
 3. 3
  15:58 - 19:03
  3h 5min JPY 9,040 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  16:42
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:58
  18:34
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:44
  19:03
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:03
  19:03
 4. 4
  16:19 - 19:30
  3h 11min JPY 7,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:19
  16:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  18:00
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  19:30
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  19:30
  19:30
 5. 5
  15:32 - 19:32
  4h 0min JPY 120,560
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  15:32
  19:32
zoom bar parts