ชินจูกุ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
11:46 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  12:10 - 15:18
  3h 8min JPY 12,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  12:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:57
  15:05
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  15:10
  15:14
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:18
 2. 2
  12:10 - 15:18
  3h 8min JPY 12,430 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  12:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:57
  15:05
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  15:05
  15:09
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  7のりば
  15:09
  15:18
 3. 3
  11:57 - 15:23
  3h 26min JPY 12,430 IC JPY 12,400 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:57
  15:07
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:16
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  15:16
  15:23
 4. 4
  11:57 - 15:24
  3h 27min JPY 12,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  14:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  14:57
  15:05
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  15:15
  15:21
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  15:21
  15:24
 5. 5
  11:46 - 17:05
  5h 19min JPY 125,530
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  11:46
  17:05
zoom bar parts