ชินจูกุ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
13:05 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  13:07 - 16:22
  3h 15min JPY 13,520 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:18
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  13:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  15:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:09
  16:22
 2. 2
  13:05 - 16:22
  3h 17min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:24
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:37
  15:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:00
  16:09
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:09
  16:22
 3. 3
  13:05 - 16:44
  3h 39min JPY 13,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:33
  16:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:22
  16:31
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:31
  16:44
 4. 4
  13:47 - 16:51
  3h 4min JPY 13,730 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:47
  13:58
  โอซากิ
  大崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:01
  14:04
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:17
  16:21
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  16:40
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  16:40
  16:42
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  16:43
  16:46
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  16:46
  16:51
 5. 5
  13:05 - 18:24
  5h 19min JPY 163,980
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  13:05
  18:24
zoom bar parts