ชินจูกุ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
20:24 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  20:34 - 23:16
  2h 42min JPY 4,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:34
  20:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 2. 2
  20:33 - 23:16
  2h 43min JPY 4,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:33
  20:54
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 3. 3
  20:26 - 23:16
  2h 50min JPY 4,790 IC JPY 4,789 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:26
  20:45
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:57
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 4. 4
  20:24 - 23:16
  2h 52min JPY 4,590 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:45
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  21:47
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:03
  22:42
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  22:42
  23:16
 5. 5
  20:24 - 22:25
  2h 1min JPY 54,830
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  20:24
  22:25
zoom bar parts