ชินอิมามิยะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
17:47 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  18:15 - 22:24
  4h 9min JPY 9,010 IC JPY 8,980 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:35
  21:57
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  21:57
  22:07
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:17
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  22:17
  22:24
 2. 2
  18:15 - 22:54
  4h 39min JPY 8,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  22:23
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  22:23
  22:31
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  22:45
  22:51
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  22:51
  22:54
 3. 3
  18:15 - 22:54
  4h 39min JPY 8,710 IC JPY 8,680 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  18:32
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  22:23
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  22:23
  22:29
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:42
  22:48
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  22:48
  22:54
 4. 4
  18:14 - 22:54
  4h 40min JPY 8,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:14
  18:28
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:42
  21:23
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  22:23
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  22:23
  22:31
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  22:45
  22:51
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  22:51
  22:54
 5. 5
  17:47 - 22:13
  4h 26min JPY 128,720
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  17:47
  22:13
zoom bar parts