ชินอิมามิยะ → อิชิดันทามะคอนเนียคุ

ออกเดินทางเวลา
17:22 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  17:22 - 00:34
  7h 12min JPY 17,810 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:22
  17:39
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:45
  17:49
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:57
  20:24
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:25
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:01
  00:34
 2. 2
  17:32 - 01:23
  7h 51min JPY 29,040 IC JPY 29,032 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:32
  18:07
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  19:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:00
  20:10
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:12
  20:30
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  20:52
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:00
  22:23
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  22:50
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:50
  01:23
 3. 3
  17:30 - 01:23
  7h 53min JPY 15,300 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  17:47
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:53
  17:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  20:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  21:12
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  22:23
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  22:50
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:50
  01:23
 4. 4
  17:24 - 01:23
  7h 59min JPY 15,710 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:26
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:34
  17:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:09
  20:28
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  21:12
  อุระวะ
  浦和
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:17
  22:23
  ทาคาซากิ
  高崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:26
  22:50
  ชิบุคาวะ
  渋川
  สถานี
  22:50
  01:23
 5. 5
  17:22 - 00:12
  6h 50min JPY 190,700
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  新今宮
  17:22
  00:12
zoom bar parts